Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 01 września 2020 - w sprawie powierzenia popełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kęsowie im. ks. kan. Józefa SwobodzińskiegoZarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 02 września 2020 - w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 września 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rZarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 07 września 2020 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy KęsowoZarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 września 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy KęsowoZarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 września 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych: działka nr 79/2 obręb Obrowo, położonej w Obrowie, działka nr 309 obręb Przymuszewo, położonej w Przymuszewie, część działki nr 264 obręb Przymuszewo, położonej w Przymuszewie, część działki nr 209/4 obręb Przymuszewo, położonej w PrzymuszewieZarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 września 2020 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo, położonych w obrębie Kęsowo, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąZarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 września 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Kęsowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”