Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021


Pliki do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. docx (wersja .pdf)

Więcej informacji na stronie www.kesowo.pl

Informujemy, iż od dnia 03.08.2016 r. została przeprowadzona migracja na nowy system.


Wszystkie informacje, które zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej przed ww. datą znajdują się na stronie bip.kesowo.samorzady.pl

Urząd Gminy w Kęsowie

ul. Główna 11
89-506 Kęsowo


Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek
730-1530
Wtorek
730-1630
Środa
730-1530
Czwartek
730-1530
Piątek
730-1430

Telefony:

52 3344091
52 3344089

Adres e-mail:

kesowo@kesowo.pl
 

Fax:

52 3344022

Strona intenetowa:

www.kesowo.pl

 

Adres skrytki epuap:

/kesowo/SkrytkaESP


Urząd Gminy Kęsowo

NIP 561-10-02-290
REGON 000537094
 

Gmina Kęsowo

NIP 561-14-96-814
REGON 092351127
TERYT 0416032


Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Kęsowie

Rachunek podstawowy
(wszystkie opłaty za wyjątkiem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

32 81740004 0016 5930 2000 0001

Rachunek dodatkowy przeznaczony dla opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

48 81740004 0016 5930 2000 0004


Statut Gminy Kęsowo (Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 roku)


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Kęsowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Urzędu Gminy w Kęsowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inpektordanychosobowych@gmail.com.pl,
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; 
7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego