Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Definicja

Zgodnie z art.2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 325), ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ma miejsce w przypadku wykorzystywania przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej każdej treści lub jej części, będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Ruda Śląska, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny, publiczny cel dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Osoby i jednostki pobierające dane z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Kęsowie w celu ich ponownego wykorzystywania, zobowiązane są do:

  • informowania w swoich materiałach o źródłach pochodzenia informacji publicznej,
  • informowania o dacie utworzenia tej informacji w BIP przez Urzędu Gminy oraz dacie jej pobrania przez podmiot wykorzystujący informację,
  • informowania w swoich materiałach o fakcie przetworzenia pozyskanych z BIP danych, w przypadku dalszego dystrybuowania takich przetworzonych danych.

 

Urząd Gminy w Kęsowie odpowiada za dane wytworzone przez komórki organizacyjne i publikowane w BIP w treści i w formie udostępnionej w BIP.
 

Postępowanie z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 
Zgodnie z zapisami art.21 cytowanej wyżej ustawy, wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatrywany jest w terminie do 14 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu o tym fakcie wnioskodawcy.
 
W terminie określonym powyżej Urząd Gminy w Kęsowie:

  • przekazuje informacje w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji,

  • przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji,

  • odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji.

 
W przypadku przedstawienia oferty (pkt.b.) wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu ofery.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Urząd Gminy w Kęsowie rozstrzyga w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji tej a także od decyzji o odmowie do ponownego wykorzystywania informacji publicznej (pkt.c.) wnioskodawca może odwołać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData