Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Inforuję, że na dzień 28 grudnia br. /czwartek/ o godz. 1400 w WDK Kęsowo

zwołana została

LXXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z LXXIV sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kęsowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 60 zł.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2024 ”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży
pożarnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
14. Sprawy bieżące.
15. Składanie interpelacji i zapytań.
16. Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 686
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LXXV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2023
Data udostępnienia informacji: 20.12.2023 13:36:06
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2023 13:22:43
Rejestr zmian