Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informuję, iż na dzień 30 grudnia br. (środa) o godz. 1200 w trybie zdalnym online zwołana została XXXIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXII sesji (dostępny na http://bip.kesowo.pl/ )
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXII sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenki na lata 2020-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kęsowo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2021”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo (2021 rok).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Składanie interpelacji i zapytań.
16. Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1723
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XXXIII Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020 09:22:07
Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2020 09:20:31
Rejestr zmian