Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informuję iż na dzień 26 marca br. (wtorek) o godz. 1430 w WDK Kęsowo zwołana została LXXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z LXXVII sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo za rok 2023.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kęsowo na lata 2024-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie udzielania finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2024 ”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego na rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
14. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Drożdzienica.
15. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drożdzienica, Gmina Kęsowo.
16. Sprawy bieżące.
17. Składanie interpelacji i zapytań.
18. Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 149
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LXXVIII Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2024
Data udostępnienia informacji: 18.03.2024 14:13:30
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024 14:13:27
Rejestr zmian