Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 25 czerwca br. (wtorek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji
2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XII i XIII sesji.
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.
5.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za 2018 rok:
a)    debata 
b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 
6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c)    wniosek Komisji Rewizyjnej
d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2018 rok.
e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2018 rok.
f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Żuraw” z siedzibą w Kęsowie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
10.    Sprawy bieżące.
11.    Składanie interpelacji i zapytań.
12.    Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2210
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XIV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 18.06.2019
Data udostępnienia informacji: 18.06.2019 13:48:59
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2019 13:41:09
Rejestr zmian