Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 160/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2022 - W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy oraz o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.Zarządzenie nr 159/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2022 - W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy oraz o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.Zarządzenie nr 158/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.Zarządzenie nr 157/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2022 - W sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadań realizowanych w ramach dofinansowania o nazwie „ Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ”.Zarządzenie nr 156/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2022 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.Zarządzenie nr 155/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 grudnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Kęsowie i PiastoszynieZarządzenie nr 153/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 grudnia 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 152/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 grudnia 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2023 roku w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoZarządzenie nr 151/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 150/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 grudnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 149/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 grudnia 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.Zarządzenie nr 148/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 grudnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 147/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 07 grudnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 145/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 05 grudnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 144/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”