Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoZarządzenia
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2020 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 108/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2020 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoZarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2020 - w sprawie wprowadzenia kart zużycia opału w budynkach gminnychZarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2020 - w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 grudnia 2020 roku.Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie: ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. Białą Listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnegoZarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie.Zarządzenie nr 102/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnegoZarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie: likwidacji kasy w Urzędzie Gminy w KęsowieZarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 grudnia 2020 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy KęsowoZarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 grudnia 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 grudnia 2020 - w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, elementów placu zabaw stanowiących własność Gminy KęsowoZarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 grudnia 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.Zarządzenie nr 95/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 grudnia 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 grudnia 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 grudnia 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 07 grudnia 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wymienionych w Zarządzeniu nr 67/2020 Wójta Gminy Kęsowo z 11 września 2020 roku.Zarządzenie nr 91/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwetaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej.Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 02 grudnia 2020 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.