Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 września 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Kęsowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 98/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2023 - w sprawie zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Kęsowo Nr 96/2023 z dnia 8 września 2023 r., w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie KęsowoZarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy KęsowoZarządzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 września 2023 - w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie KęsowoZarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 05 września 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 września 2023 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023.Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 05 września 2023 - w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rezczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku