Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Uchwała Nr XXII/109/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Seniora+2. Uchwała Nr XXII/112/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”3. Uchwała Nr XXII/113/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo4. Uchwała Nr XXIII/115/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kęsowo na lata 2020-2032"5. Uchwała Nr XXIII/116/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2020 r.6. Uchwała Nr XXIII/117/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Kęsowo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub SENIOR+”7. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok.8. Uchwała Nr XXVI/125/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kęsowie9. Uchwała Nr XXVII/132/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 202010. Uchwała Nr XXX/144/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.11. Uchwała Nr XXXI/147/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kęsowo12. Uchwała Nr XXXI/148/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy13. Uchwała Nr XXXI/149/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kęsowo14. Uchwała Nr XXXI/152/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”15. Uchwała Nr XXXII/158/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego16. Uchwała Nr XXXII/159/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości17. Uchwała Nr XXXII/160/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych18. Uchwała Nr XXXII/161/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.19. Uchwała Nr XXXII/162/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.20. Uchwała Nr XXXII/163/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.21. Uchwała Nr XXXII/164/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/202122. Uchwała Nr XXXII/166/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kęsowo23. Uchwała Nr XXXIII/171/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kęsowo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania24. Uchwała Nr XXXIII/173/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości25. Uchwała Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1094
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 10.02.2020
Data udostępnienia informacji: 10.02.2020 09:28:48
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2020 09:28:36
Rejestr zmian