Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie.Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 r.Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 stycznia 2024 - uchylające zarządzenie w sprawie protokołu z komisyjnego przeglądu ofert na zadanie publiczne w sferze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie protokołu z komisyjnego przeglądu ofert na zadanie publiczne w sferze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w ŻalnieZarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania i wyłonienia ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kęsowo na 2024 rok oraz regulaminu jej prac w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”Zarządzenie nr 8/2024 w z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania i wyłonienia ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kęsowo na 2024 rok oraz regulaminu jej prac w zakresie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 stycznia 2024 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 r.Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie określenia szczegółowych zasad wyceny robót budowlanych dokonanych przez najemców w gminnych lokalach mieszkalnych oraz potrącenie ich należnościami czynszowymi.Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie powołania Rady ds. programu polityki zdrowotnej pn. „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kęsowo na lata 2023-2025”Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 08 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w ObrowieZarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 08 stycznia 2024 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.Zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 stycznia 2024 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy KęsowoZarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kęsowie