Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 25 maja br. (środa) o godzinie 1300 w WDK Kęsowo zwołana została XX Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe:
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  XIX sesji
2.    Wręczenie stypendiów Wójta Gminy dla najzdolniejszych uczniów.
3.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z XIX sesji.
4.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
5.    Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok:
a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu
c)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2015 rok.
6.    Udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok:
a)    wniosek Komisji Rewizyjnej
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na rok 2016.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo Na lata 2016-2024.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Kęsowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo.
12.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
13.    Zakończenie.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4232
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Kęsowie
Nazwa dokumentu: XX Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 23.05.2016
Data udostępnienia informacji: 23.05.2016 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2016 12:25:16
Rejestr zmian