Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na dzień 28 marca br.  (wtorek) o   godz. 1400   w WDK Kęsowo zwołana została LXV  Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie nowo wybranej radnej.
 3. Sprawy porządkowe:
 4. stwierdzenie quorum
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. przyjęcie protokołu z LXIV sesji
 7. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo” za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata  2022 – 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
 13. Pojęcie uchwały zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 14. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez gminę Kęsowo materiałów budowlanych przeznaczonych na realizacje zadania pn. utwardzenie ulicy Napoleońskiej w Żalnie na rzecz powiatu tucholskiego na podstawie porozumienia.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2023”.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.
 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów
 20. Sprawy bieżące.
 21. Składanie interpelacji i zapytań.
 22. Zakończenie.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 358
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LXV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 20.03.2023
Data udostępnienia informacji: 20.03.2023 14:11:16
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2023 14:08:37
Rejestr zmian