Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXIII/333/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2023 rok.Uchwała nr LXIII/332/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo.Uchwała nr LXIII/331/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr LXIII/330/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kęsowo na lata 2023 – 2026Uchwała nr LXIII/329/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy KęsowoUchwała nr LXIII/328/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.Uchwała nr LXIII/327/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwała nr LXIII/326/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.Uchwała nr LXIII/325/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę Nr XXVI/177/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr LXIII/324/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.Uchwała nr LXIII/323/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023