Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 marca 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2021 - w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2020.Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 marca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnegoZarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 marca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę handlowousługową, stanowiącej własność Gminy KęsowoZarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 marca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wymienionych w Zarządzeniu nr 67/2020 Wójta Gminy Kęsowo z 11 września 2020 roku.Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie do prowadzenia działań związanych z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2021 - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kęsowo Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 05 marca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, części działki nr 264 obręb Przymuszewo, stanowiącej własność Gminy Kęsowo.