Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 26 czerwca br. (wtorek) o godzinie 11:30 w WDK Kęsowo zwołana została LIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe:’  
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  LII i LIII sesji
2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z LII sesji.
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c)    wniosek Komisji Rewizyjnej
d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2017 rok.
e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kęsowo.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kęsowo oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez gminę Kęsowo oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w taki klubie.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo na lata 2016 -  2023.
17.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
18.    Zakończenie.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3578
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LIV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018 11:33:05
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2018 11:33:09
Rejestr zmian