Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy KęsowoUchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2019"Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2019Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 - w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy KęsowoUchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie powołania Komisji StatutowejUchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w KęsowieUchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Kęsowo w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki KazachstanuUchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadówUchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 - w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018