Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 września 2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczychZarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 września 2018 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraZarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 września 2018 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 września 2018 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie Gminie Kęsowo kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 września 2018 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 września 2018 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy  w Kęsowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2019 rZarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 06 września 2018 - w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kęsowo na 2019 rokZarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 września 2018 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.