Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 25 lutego 2022 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy KęsowoZarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Kęsowie.Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 23 lutego 2022 - w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w KęsowieZarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 23 lutego 2022 - w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępnościZarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 21 lutego 2022 - w sprawie powołania Komisji do szacowania i likwidacji szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi z 18-19 luty 2022 r. NaZarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 21 lutego 2022 - w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia 33/2020 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w KęsowieZarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 18 lutego 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 18 lutego 2022 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji oświadczeń, składanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego w trybie art. 50 ust. 3 pkt 2 i 3 w zw. z ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 18 lutego 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 16 lutego 2022 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kęsowo, położonego w Drożdzienicy, przeznaczonego do organizacji imprez okolicznościowychZarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 15 lutego 2022 - w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kęsowo, położonego w Drożdzienicy, przeznaczonego do organizacji imprez okolicznościowychZarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 15 lutego 2022 - w spawie konkursu na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej w ŻalnieZarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 15 lutego 2022 - w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KęsowieZarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 09 lutego 2022 - w sprawie zmian do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 09 lutego 2022 - w sprawie zmian do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 03 lutego 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w miejscowości Piastoszyn, stanowiącej własność Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 01 lutego 2022 - zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęsowo w roku szkolnym 2022/2023Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 01 lutego 2022 - w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kęsowo