Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbyciaZarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 lutego 2024 - w sprawie zmian do budżetu Gminy Kęsowo na 2024 rokZarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żalnie ul. Szkolna 1, 89-506 KęsowoZarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 lutego 2024 - w sprawie zmian do budżetu Gminy Kęsowo na 2024 rokZarządzenie nr 19/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 lutego 2024 - w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawy gruntów gminnych na cele rolniczeZarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 07 lutego 2024 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kęsowo dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz związków zawodowych, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późń. zm.), w tym sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadaniaZarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 06 lutego 2024 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 02 lutego 2024 - w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęsowo w roku szkolnym 2024/2025