Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXV/347/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo.Uchwała nr LXV/346/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.Uchwała nr LXV/345/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego na rok 2024Uchwała nr LXV/344/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr LXV/343/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”Uchwała nr LXV/342/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2023 ”.Uchwała nr LXV/341/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez gminę Kęsowo materiałów budowlanych przeznaczonych na realizacje zadania pn. utwardzenie ulicy Napoleońskiej w Żalnie na rzecz powiatu tucholskiego na podstawie porozumienia.Uchwała nr LXV/340/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Uchwała nr LXV/339/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr LXV/338/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 marca 2023 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.