Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXIV/400/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kęsowo i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.Uchwała nr LXXIV/399/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczneUchwała nr LXXIV/398/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia przez Gminę Kęsowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzaniem drogami powiatowymiUchwała nr LXXIV/397/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnegoUchwała nr LXXIV/396/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie: stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.Uchwała nr LXXIV/395/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2022.Uchwała nr LXXIV/394/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LXXIV/393/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LXXIV/392/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr LXXIV/391/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.