Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informuję iż na dzień 21 czerwca br. /środa/ o godz. 1300 w WDK Kęsowo zwołana została LXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
2. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z LXVII sesji
3. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.
4. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2022:
a) debata
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c) wniosek Komisji Rewizyjnej
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2022 rok.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Drożdzienicy 20B.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo.
16. Sprawy bieżące.
17. Składanie interpelacji i zapytań.
18. Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 371
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LXVIII Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 13.06.2023
Data udostępnienia informacji: 13.06.2023 14:54:56
Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2023 14:50:11
Rejestr zmian