Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXII/166/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji KęsowoUchwała nr XXXII/165/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie skargi na pracę Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie.Uchwała nr XXXII/164/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021Uchwała nr XXXII/163/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.Uchwała nr XXXII/162/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.Uchwała nr XXXII/161/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.Uchwała nr XXXII/160/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXXII/159/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomościUchwała nr XXXII/158/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnegoUchwała nr XXXII/157/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2019.Uchwała nr XXXII/156/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr XXXII/155/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2020 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.Uchwała nr XXXI/154/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie przejęcia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycjiUchwała nr XXXI/153/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.Uchwała nr XXXI/152/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”Uchwała nr XXXI/151/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.Uchwała nr XXXI/150/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie: stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.Uchwała nr XXXI/149/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy KęsowoUchwała nr XXXI/148/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowyUchwała nr XXXI/147/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy KęsowoUchwała nr XXXI/146/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr XXXI/145/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.