Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XVIII/81/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 22018Uchwała nr XVIII/80/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina KęsowoUchwała nr XVIII/79/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości ŻalnoUchwała nr XVIII/78/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi ŻalnoUchwała nr XVIII/77/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej wewnętrznejUchwała nr XVIII/76/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwała nr XVIII/75/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr XVIII/74/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 - w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019