Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoDokumenty BIP
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 28 czerwca br. (środa) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:
1.    Sprawy porządkowe:
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji
2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z XXXVI sesji. 
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu
a)    stanowisko Komisji Rewizyjnej
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
c)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2016 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2017.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2017 – 2024.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata 2016-2018.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kęsowo darowizny nieruchomości.
12.    Informacja Starosty Tucholskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kęsowo.
13.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
14.    Zakończenie.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3301
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XXXVII Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 23.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017 13:51:15
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2017 13:49:09
Rejestr zmian