Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoUchwały
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XL/215/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022Uchwała nr XL/214/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną w miejscowości Obrowo.Uchwała nr XL/213/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo.Uchwała nr XL/212/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 33 w obrębie Kęsowo, gmina KęsowoUchwała nr XL/211/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu TucholskiegoUchwała nr XL/210/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr XL/209/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.Uchwała nr XL/208/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.Uchwała nr XL/207/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.Uchwała nr XL/206/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo wotum zaufaniaUchwała nr XL/205/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo