Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoDokumenty BIP
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informuję na dzień 22 czerwca br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie hybrydowym (w sali GOPS i online) została XL Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
2. Podziękowanie za pracę w Radzie Gminy byłemu radnemu Remigiuszowi Wojciechowskiemu.
3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIX sesji.
4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo.
6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2020:
a) debata
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c) wniosek Komisji Rewizyjnej
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2020 rok.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 33 w obrębie Kęsowo, gmina Kęsowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną w miejscowości Obrowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022
15. Sprawy bieżące.
16. Składanie interpelacji i zapytań.
17. Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 863
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XL Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 15.06.2021
Data udostępnienia informacji: 15.06.2021 09:54:57
Data ostatniej aktualizacji: 16.06.2021 08:10:56
Rejestr zmian