Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 października 2021 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo, położonych w obrębie Piastoszyn, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąZarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 października 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości tj. części działki nr 229 obręb Kęsowo, stanowiącej własność Gminy KęsowoZarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2021 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dostarczone ciepło do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2021 - zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo Nr 13/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 października 2021 - w sprawie zmian do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.Zarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 października 2021 - w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej, w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu stanowiących podstawę do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Kęsowo o udzielanie wsparcia o dofinansowanie i realizacje projektu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 października 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Kęsowie w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego na lata 2021-2028 dla Gminy Kęsowo”Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 października 2021 -  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 października 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.