Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoDokumenty BIP
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informaujemy, iż na dzień 21 czerwca br. (wtorek) o godz. 14:00 w WDK Kęsowo zwołana została LIV sesja rady gminy w kęsowie

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z LIII sesji.
2. Wręczenie stypendiów uzdolnionym uczniom szkół podstawowych w Kęsowie i Żalnie.
3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z LIII sesji.
4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2021:
a) debata
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c) wniosek Komisji Rewizyjnej
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2021 rok.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kęsowo oraz uchwalenia Regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kęsowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowościach Piastoszyn i Żalno
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kęsowo i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Tucholski Związek Powiatowo-Gminny”.
14. Sprawy bieżące.
15. Składanie interpelacji i zapytań.
16. Zakończenie

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 644
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LIV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 13.06.2022
Data udostępnienia informacji: 13.06.2022 13:09:15
Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2022 12:47:40
Rejestr zmian