Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIII/176/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.Uchwała nr XXXIII/175/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.Uchwała nr XXXIII/173/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomościUchwała nr XXXIII/172/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2021”.Uchwała nr XXXIII/171/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kęsowo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaUchwała nr XXXIII/170/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenki na lata 2020-2027Uchwała nr XXXIII/169/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.Uchwała nr XXXIII/168/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr XXXIII/167/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.