Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoUchwały
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XIX/96/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu TucholskiegoUchwała nr XIX/95/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościUchwała nr XIX/94/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rokUchwała nr XIX/93/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drożdzienicy wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. ks. kan Józefa Swobodzińskiego w KęsowieUchwała nr XIX/92/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy KęsowoUchwała nr XIX/91/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.Uchwała nr XIX/90/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych d budżetu Gminy Kęsowo.Uchwała nr XIX/89/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy KęsowoUchwała nr XIX/88/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2019Uchwała nr XIX/87/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.Uchwała nr XIX/86/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XIX/85/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomościUchwała nr XIX/84/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnegoUchwała nr XIX/83/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr XIX/82/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 - w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019