Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”[1] , przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

 • Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 9 (89-506), tel. 52 3344079, e-mail zgk@kesowo.pl

 • Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300.

 • Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z wykonywaniem umowy, której stroną Państwo jesteście lub do czynności niezbędnych przed jej wykonaniem.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem w szczególności do ochrony własnych praw i roszczeń
 • na podstawie art.6 ust. 1 lit c „RODO” w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[2]
 • jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Komu przekazujemy Państwa dane.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych innym podmiotom w celach komercyjnych. Państwa dane mogą być jednak udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. na usługi, które wspomagają naszą działalność. Będą to podmioty świadczące np. usługi informatyczne, konserwacyjne i naprawcze. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.

 • Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

 • Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 • Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)

[2] W szczególności do wypełniania obowiązku prawno-podatkowego Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) art. 106e.a także Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2847
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: Ochrona danych osobowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019 08:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2021 08:07:46
Rejestr zmian