Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIV/280/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Tucholski Związek Powiatowo-Gminny"Uchwała nr LIV/279/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kęsowo i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.Uchwała nr LIV/278/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023Uchwała nr LIV/277/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowościach Piastoszyn i ŻalnoUchwała nr LIV/276/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kęsowo oraz uchwalenia Regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kęsowo.Uchwała nr LIV/275/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr LIV/274/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.Uchwała nr LIV/273/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.Uchwała nr LIV/272/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.Uchwała nr LIV/271/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2022 - w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo wotum zaufania