Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2019 - w sprawie: wprowadzenia procedury określającej sposób zarządzania satysfakcją Klienta Urzędu Gminy Kęsowo w zakresie udostępniania informacji dotyczącej gminnego zasobu nieruchomości oraz sposobu realizacji usług świadczonych drogą elektronicznych w ramach podatków i opłat lokalnych wypracowanej w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2019 - w sprawie: wprowadzenia procedury określającej sposób zarządzania przez Urząd Gminy w Kęsowie informacjami o składnikach mienia Gminy wypracowanej w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2019 - w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób usprawnienia efektywnego zarządzania Gminą Kęsowo w zakresie skutecznego zarządzania poborem podatków i opłat lokalnych wypracowanej w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2019 - w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób przekazywania przez Urząd Gminy w Kęsowie, informacji i aktualizacji na Portal Mieszkańca i Przedsiębiorcy wypracowanej w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 września 2019 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 września 2019 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 września 2019 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – etap IZarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 września 2019 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przpeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 września 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy  w Kęsowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 września 2019 - w sprawie powołania Komisji do szacowania likwidacji szkód powstałych na budynkach Szkoły Podstawowej w Żalnie i Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w miejscowości Piastoszyn w wyniku przejścia silnego deszczu z burzami nad Gminą Kęsowo w dniu 9.09/10.09.2019 r. Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 września 2019 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 02 września 2019 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Kęsowo