Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXI/107/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaUchwała nr XXI/106/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie przystąpienia Gminy Kęsowo do Realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XXI/105/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.Uchwała nr XXI/104/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2020"Uchwała nr XXI/103/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr XXI/102/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2020Uchwała nr XXI/101/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr XXI/100/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2019Uchwała nr XX/99/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 grudnia 2019 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2019Uchwała nr XX/98/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 grudnia 2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.Uchwała nr XX/97/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 grudnia 2019 - zmieniająca uchwałę Nr XIX/86/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych