Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 28 czerwca br. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:

Proponowany porządek sesji:
1.    Sprawy porządkowe: 
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z XVIII sesji
2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XVIII sesji.
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2019”
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kęsowo
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalne w Kęsowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych d budżetu Gminy Kęsowo
13.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drożdzienicy wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie
16.    Sprawy bieżące.
17.    Składanie interpelacji i zapytań.
18.    Zakończenie

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1924
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XIX Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 21.11.2019
Data udostępnienia informacji: 21.11.2019 09:55:49
Data ostatniej aktualizacji: 21.11.2019 09:52:12
Rejestr zmian