Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr III/23/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.Uchwała nr III/22/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego na potrzeby placówki pocztowejUchwała nr III/21/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy KęsowoUchwała nr III/20/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 420/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kęsowo, gmina KęsowoUchwała nr III/19/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 669/5 i 669/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kęsowo, gmina KęsowoUchwała nr III/18/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030”Uchwała nr III/16/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.Uchwała nr III/15/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.Uchwała nr III/14/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.Uchwała nr III/13/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo wotum zaufania