Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy że na dzień 18 czerwca br. /wtorek/ o godz. 1530 w WDK Kęsowo zwołana została III sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z II sesji
2. Wręczenie stypendiów naukowych Wójta Gminy uzdolnionym absolwentom szkół podstawowych w Kęsowie i Żalnie.
3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2023:
a) debata
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c) wniosek Komisji Rewizyjnej
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2023 rok.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030”
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 669/5 i 669/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo.
11. Sprawy bieżące.
12. Składanie interpelacji i zapytań.
13. Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 14
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: III Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 11.06.2024
Data udostępnienia informacji: 11.06.2024 09:11:51
Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2024 09:04:22
Rejestr zmian