Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoZarządzenia
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kęsowo dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 stycznia 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023.Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania i wyłonienia ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kęsowo na 2023 rok oraz regulaminu jej prac w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania i wyłonienia ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kęsowo na 2023 rok oraz regulaminu jej prac w zakresie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 stycznia 2023 - zmieniające zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – ArchitektonicznejZarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 stycznia 2023 - zmieniające zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępnościZarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 stycznia 2023 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy KęsowoZarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w KęsowieZarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy KęsowoZarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 stycznia 2023 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zasobów mienia gminnegoZarządzenie nr 6/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pożyczki przez gminę KęsowoZarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 3/2023 w z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie zasad udzielania pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Kęsowo na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków pomocowychZarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 stycznia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 stycznia 2023 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo