Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Urząd Gminy w Kęsowie

ul. Główna 11
89-506 Kęsowo


Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek
730-1530
Wtorek
730-1630
Środa
730-1530
Czwartek
730-1530
Piątek
730-1430

Telefony:

52 3344091
52 3344089

Adres e-mail:

kesowo@kesowo.pl
 

Fax:

52 3344022

Strona intenetowa:

www.kesowo.pl

 

Adres skrytki epuap:

/kesowo/SkrytkaESP


Urząd Gminy Kęsowo

REGON 000537094


Gmina Kęsowo

NIP 5611496814
REGON 092351127
TERYT 0416032


Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Kęsowie

Rachunek podstawowy
(wszystkie opłaty za wyjątkiem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

32 81740004 0016 5930 2000 0001

Rachunek dodatkowy przeznaczony dla opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

48 81740004 0016 5930 2000 0004


Statut Gminy Kęsowo (Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 roku)


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Kęsowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Urzędu Gminy w Kęsowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inpektordanychosobowych@gmail.com.pl,
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; 
7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego