Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LX/311/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Kęsowo"Uchwała nr LX/310/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą ,,Tucholski Związek Powiatowo-Gminny"Uchwała nr LX/309/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.Uchwała nr LX/308/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwała nr LX/307/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości ŻalnoUchwała nr LX/306/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr LX/305/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomościUchwała nr LX/304/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnegoUchwała nr LX/303/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr LX/302/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022. NaUchwała nr LX/301/2022 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2021.Uchwała nr LIX/300/2022 z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr LIX/299/2022 z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.