Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 143/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 138/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.Zarządzenie nr 136/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów, pasywów oraz druków ścisłego zarachowania w jednostkach obsługiwanych za 2023 rok.Zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 142/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie zasad i trybu korzystania z hal sportowych na terenie Gminy KęsowoZarządzenie nr 141/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 140/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2024 roku w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoZarządzenie nr 139/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku w miejscowości Drożdzienica 28, stanowiącego własność Gminy Kęsowo, przeznaczonego w celu zapewnienia pobytu uchodźcom z terenu ogarniętego wojną Ukrainy.Zarządzenie nr 133/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 132/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w obiektach komunalnych, oraz określenie zasad wynajmu tych pomieszczeń.Zarządzenie nr 131/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęsowo.Zarządzenie nr 130/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 grudnia 2023 - w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowychZarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 grudnia 2023 - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w KęsowieZarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 grudnia 2023 - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ŻalnieZarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 06 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 134/2023 Wójt Gminy Kęsowo z dnia 21 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie nr 127/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11.12.2023 r.Zarządzenie nr 129/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 128/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 127/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 grudnia 2023 - konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kęsowo na lata 2023-2025”Zarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 grudnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Zakup sprzętu medycznego dla Gminy KęsowoZarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04 grudnia 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.