Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informuję na dzień 25 czerwca 2020 r.  (czwartek)  godz. 11:00 w WDK Kęsowo  zwołana została XXVII  Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Proponowany porządek sesji:
1.    Sprawy porządkowe: 
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z XXVI sesji 
2.    Podziękowanie Dyrektorom Szkoły Podstawowej w Kęsowie za pracę na rzecz Gminy Kęsowo.
3.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXVI sesji.
4.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
5.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za 2019 rok:
a)    debata 
b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 
6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c)    wniosek Komisji Rewizyjnej
d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2019 rok.
e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2019 rok.
f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.                              
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bralewnica.
12.    Sprawy bieżące.
13.    Składanie interpelacji i zapytań.
14.    Zakończenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1707
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XXVII Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 18.06.2020
Data udostępnienia informacji: 18.06.2020 12:56:02
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2020 12:48:21
Rejestr zmian