Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoZarządzenia
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 27 kwietnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 26 kwietnia 2022 - w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy – młodszy referent w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w KęsowieZarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom UkrainyZarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 25 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji ds. kwalifikowania nauczycieli do częściowej refundacji kosztów czesnego dla nauczycieli szkół dla których Gmina Kęsowo jest organem założycielskim.Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 20 kwietnia 2022 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęsowo – Amfiteatru w KęsowieZarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kęsowo dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późń. zm.) oraz związków zawodowych, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późń. zm.), w tym sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadaniaZarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 14 kwietnia 2022 - konkurs na stanowisko młodszy referent w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w KęsowieZarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 06 kwietnia 2022 - w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji StrategicznychZarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 06 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce-Brzuchowo i w miejscowości BrzuchowoZarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 05 kwietnia 2022 - w sprawie minimalnej ceny netto sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 05 kwietnia 2022 - w sprawie zmian do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 04 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie.Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Kęsowa z dnia 04 kwietnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Drożdzienicy 20B stanowiącego własność Gminy Kęsowo