Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 127/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 126/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 125/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoZarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2021 - W sprawie: zmiany zarządzenia nr 114/21 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 grudnia 2021 r.Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 121/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.Zarządzenie nr 120/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie.Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w miejscowości Piastoszyn, stanowiących własność Gminy Kęsowo.Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup samochodu strażackiego dla OSP w DrożdzienicyZarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 grudnia 2021 - w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwetaryzacyjnej i Komisji WeryfikacyjnejZarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sicinki - etap I i etap IIZarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 010424C Kęsowo – Kęsowo wybudowanie w górach – ulica Karpacka od km 1+050,00 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowegoZarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości GrochowoZarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 07 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowa przepompowni ścieków w msc. Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ściekówZarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 grudnia 2021 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.Zarządzenie nr 108/2021 Wójt Gminy Kęsowo z dnia 02 grudnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kęsowie