Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoUchwały
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LV/279/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie przystąpienia Gminy Kęsowo do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Działania 3.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat : Mikroinstalacje, Schemat 1: BudyUchwała nr LV/278/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Oświatowy w Kęsowie" oraz nadania jej statutuUchwała nr LV/277/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piastoszyn na lata 2018-2025Uchwała nr LV/276/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kęsowo w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki KazachstanuUchwała nr LV/275/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy KęsowoUchwała nr LV/274/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Kęsowo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schrUchwała nr LV/273/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoUchwała nr LV/272/2018 Rada Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 - w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2018