Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Uchwała Nr XXXIV/178/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowości Kęsowo2. Uchwała Nr XXXIV/180/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.3. Uchwała Nr XXXV/187/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2021 r.4. Uchwała Nr XXXV/188/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kęsowo5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 r.6. Uchwała Nr XXXVIII/198/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 20217. Uchwała Nr XXXIX/201/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów8. Uchwała Nr XXXIX/202/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego9. Uchwała Nr XL/205/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo10. Uchwała Nr XL/212/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 33 w obrębie Kęsowo, gmina Kęsowo11. Uchwała Nr XL/215/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/202212. Uchwała Nr XLII/221/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.13. Uchwała Nr XLII/225/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Kęsowa do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kęsowo.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 350
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.02.2021 11:53:08
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2021 11:52:58
Rejestr zmian