Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 26 kwietnia br. (czwartek) o godzinie 12:00 w WDK Kęsowo zwołana została LI Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  XLIX i L sesji
2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z XLIX sesji.
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożdzienicy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kęsowo.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w gminie  Kęsowo na rok 2018.”
9.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
10.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za  2017 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2017.              
12.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
13.    Zakończenie.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2801
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LI Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018 08:50:03
Data ostatniej aktualizacji: 23.04.2018 08:34:45
Rejestr zmian